playplay

scrolldown

 • QUÀ MỐC 100K

  • CN Cà Phê Nhập Môn*15

  • EXP Cà Phê*1000

  • Vàng*10000

 • QUÀ MỐC 300K

  • CN Trà Nhập Môn*15

  • EXP Trà*1000

  • Vàng*30000

 • QUÀ MỐC 500K

  • CN Kem Nhập Môn*15

  • EXP Kem*1000

  • Mảnh Nhân Viên Lam*10

  • Vàng*50000

 • QUÀ MỐC 1000K

  • CN Bánh Kem Nhập Môn*15

  • EXP Bánh Kem*1000

  • Mảnh Nhân Viên Tím*20

  • Vàng*50000

Đã có Chủ Quán đăng ký

 • 100K

 • 300K

 • 500K

 • 1000K