Quách gia

Quách Gia, tự Phụng Hiếu, là một nhà chiến lược và mưu sĩ trọng yếu của Tào Tháo trong thời kỳ cuối của nhà Đông Hán và thời kỳ đầu của Tam Quốc tại Trung Quốc

Play

Khương Duy

Khương Duy, là một đại tướng của nhà Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Nguyên là một quan nhỏ của Tào Ngụy, ông bất đắc dĩ đã phải hàng Thục Hán, phục vụ dưới quyền Gia Cát Lượng

Play

Văn Ương

Văn Ương, tên là Văn Thục, tự Thứ Khiên, tên lúc nhỏ là Ương, người huyện Tiếu, nước Bái, tướng lĩnh cuối Tam Quốc, đầu Tây Tấn. Văn Ương xuất hiện trong Tam quốc diễn nghĩa từ hồi 110,

Play

Nam Hoa

Nam Hoa Lão Tiên được biết đến như người thầy dạy dỗ và tặng Thái Bình Thuật cho Trương Giác. Nam Hoa khá đặc biệt với những tướng khác đó chính là trạng thái Mắt Xích

Play

Chào, Số lượt vận mệnh hiện có: