FAQ Phần thưởng Thể lệ &
Điều khoản

Túi Small Lady Dior

Viên Kim Cương hơn 1.2 Carat

iPhone 14 Pro Max 256gb & Case

Đã có người tham gia đăng ký trước

Đơn Nguyên Tinh
& 1 Vé Gacha Kim Cương

250.000 đăng ký

Xí ngầu luyện khí
& 1 vé gacha kim cương

500.000 đăng ký

Sừng linh tê giác
& 1 vé gacha kim cương

1.000.000 đăng ký

luân hồi chương
& 2 vé gacha kim cương

1.500.000 đăng ký

hộp đá tím
& 5 vé gacha kim cương

2.000.000 đăng ký