Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3

Ngày 4

Ngày 5

Ngày 6

Ngày 7

Điều kiện tham gia: Áp dụng cho tất cả các Thủ Hộ Sứ từ máy chủ S139 trở đi, để tham gia sự kiện mỗi ngày Thủ Hộ Sứ chỉ cần nạp gói mệnh giá bất kỳ trên trang nạp https://shop.vnggames.com/vn/game/taydu/ sẽ nhận được quà tặng